Versnelling procedures verloopt te traag

18-12-2012

Het is een van de meest gehoorde verzuchtingen van ondernemers: het duurt in Vlaanderen veel te lang vooraleer vergunningen voor een investeringsproject afgeleverd worden. De Vlaamse regering Peeters II, die midden 2009 begon, beloofde werk te maken van een sneller vergunningenbeleid. Die bevoegdheid is immers bijna volledig in Vlaamse handen.In 2010 stelde de regering een visietekst voor hoe ze dat probleem zou aanpakken. De tekst was gebaseerd op ideëen van twee commissies van experts en parlementsleden. Tegen de zomer van 2011 zouden die krachtlijnen vertaald zijn in Vlaamse wetgeving. Maar dat kaderdecreet is er nog altijd niet. Nu de economische parameters op rood staan en het debat over het ondernemersklimaat volop woedt, groeit het ongeduld bij de parlementsleden. Matthias Diependaele van de regeringspartij N-VA stelde een paar weken geleden al dat de vereenvoudiging van het vergunningenbeleid sneller mag gaan. Toen oppositielid Marino Keulen (Open VLD) Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) in het Vlaams Parlement naar een stand van zaken vroeg, vond Keulen veel steun bij de meerderheidspartijen. 'We hebben allemaal het gevoel dat het sneller mag en kan gaan', vatte de CD&V'er Lode Ceyssens de discussie samen.Ook de sp.a kwam scherp uit de hoek. 'Ik begrijp het ongeduld van Marino Keulen', zei sp.a-parlementslid Bart Martens. 'De aanbevelingen zijn al jaren oud. Er had meer mee kunnen gebeuren. Er is dringend regelgevend werk nodig, want we riskeren dat investeringsprojecten uiteindelijk niet doorgaan.'Ook Peeters wil naar eigen zeggen niets liever dan de snelheid opdrijven. Hij benadrukt wel dat er al stappen gezet zijn en er nog veel in de pijplijn zit. Zo is de regering druk bezig met de langverwachte omgevingsvergunning, die de bouw- en milieuvergunning bundelt. Die omgevingsvergunning moet tegen begin 2014 een feit zijn. 'De druk is groot', zei Peeters daarover. 'Ik weet heel goed dat ik de eerste zal zijn die daarop zal worden afgerekend als dit niet rond raakt.'Daarnaast werkt de regering aan een kaderdecreet versnelde investeringen. Dat gaat begin volgend jaar naar de adviesraden en het Vlaams Parlement. 'Ik begrijp het ongeduld, maar we mogen niet over een nacht ijs gaan', besloot Peeters.Toch vindt zijn eigen CD&V-fractie het nodig om de parlementaire controle aan te scherpen. Op initiatief van CD&V besliste het Vlaams Parlement gisteren de parlementaire commissie 'Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten' opnieuw te laten samenkomen om een stand van zaken op te stellen. 'Dit is een prioriteit van de regering, maar in de praktijk zijn er heel wat hindernissen', zegt CD&V-fractievoorzitter Koen Van den Heuvel. 'We willen als parlement de regering daarom aanmoedigen een tandje bij te steken.'

De Tijd - 18 december 2012