In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement is een voorstel van ordonnantie (een Brusselse decreet) ingediend tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet, met de bedoeling een cumulverbod in te voeren van de functie van burgemeester of schepen met het mandaat parlementslid.  Zo'n uitgebreide ordonnantie vereist naast een meerderheid in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ook een meerderheid in beide taalgroepen. Op 8 juni 2018 werd het voorstel van ordonnantie besproken en goedgekeurd in het Brussels Parlement. Maar in de Nederlandse taalgroep haalde het voorstel van ordonnantie geen volstrekte meerderheid. Normaal gezien is zo'n voorstel van ordonnantie dan definitief verworpen.

De indieners van het voorstel willen echter gebruikmaken van een achterpoortje uit de vijfde staatshervorming. Koen legt uit waarom dit slecht is voor de (Brusselse) Vlamingen, maar ook voor de federale staat op zich.