Vlaams Minister van Omgeving, Natuur  Landbouw Koen Van den Heuvel,  voorziet 643.520 euro voor de ophaling van hechtgebonden asbestafval aan huis. IVAREM, de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer, start hiermee dit najaar in de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver, Willebroek.

“Huis-aan-huis inzameling van asbestcement is een dure aangelegenheid. Als de volledige kostprijs doorgerekend zou worden, zou een particulier ongeveer 300 euro moeten betalen om een zak asbestcement aan huis te laten ophalen. Dankzij de subsidies wordt de kostprijs beperkt tot 30 euro per zak, of 20 euro wanneer er meerdere zakken worden aangekocht. Hiermee bieden we aan de inwoners een goedkope en laagdrempelige huis-aan-huis inzameling”, aldus Koen Van den Heuvel. “Deze beslissing zal mensen aanzetten om asbestcementtoepassingen zoals bijvoorbeeld golfplaten op het dak versneld te verwijderen en te vervangen door niet asbesthoudende materialen.”

 De huis-aan-huis inzameling in zakken richt zich op particulieren en verenigingen die van een beperkte hoeveelheid asbestcement af willen raken. Het betreft een bijkomende dienstverlening, mensen uit de regio kunnen nog altijd asbestcement afvoeren naar het recyclagepark.

 Hoe werkt het?

 Inwoners kunnen speciale platenzakken of kuubzakken voor asbestcement aankopen op het recyclagepark. Het tarief is 30 euro voor de eerste zak. Worden er meerdere zakken tegelijk gekocht, daalt het tarief vanaf de 2de zak tot 20 euro per zak. Bij elke aankoop geeft IVAREM twee sets persoonlijke beschermingsmiddelen mee bestaande uit een wegwerpoverall, een mondmasker en wegwerphandschoenen. Ook ontvangt men een instructiebrochure voor het veilig demonteren van het asbestcement en informatie voor het correct gebruik van de zakken.

Het ophalen van volle zakken gebeurt op afroep. Hiervoor maakt de koper van de zakken een afspraak via de gratis infolijn van IVAREM (0800 90 441). IVAREM komt de zakken vervolgens aan huis ophalen en zorgt voor de afvoer naar de stortplaats. 

 Waarom deze inzameling?

 Met de huis-aan-huis inzameling wil IVAREM naast het recyclagepark een bijkomend inzamelingkanaal voor asbestcement invoeren. Dit biedt een aantal voordelen. Door huis-aan-huis asbestcement op te halen (in zakken) wordt de verspreiding van asbestvezels tijdens het transport van onverpakt asbestcement in een aanhangwagen naar het recyclagepark vermeden. Bovendien  is het voor mensen die niet over een aanhangwagen beschikken een alternatief om van asbestcement af te raken.