Vlaams minister van Natuur, Omgeving en Landbouw Koen Van den Heuvel en zijn collega van Mobiliteit plaveien de weg voor meer walstroom in onze havens. Zo kunnen zeeschepen hun vervuilende scheepsmotoren afzetten zodra ze aan de kade liggen en overschakelen op de lokale stroomvoorziening.

“Indien de Antwerpse haven van walstroom wordt voorzien zal de totale NOx-uitstoot met een derde verminderen, dat is het equivalent van een middelgrote stad in Vlaanderen”, aldus Koen Van den Heuvel. “De luchtkwaliteit in het havengebied zal er wel bij varen”, zegt Weyts. “Hoe meer walstroom, hoe minder stikstof (NOx), fijn stof en zwavel”. 


De uitstoot van zeeschepen in havengebied wordt vooral genoteerd aan de ligplaats: tot 70% van al die emissies komt vrij nadat de schepen aangemeerd zijn aan de kade. De zware dieselmotoren blijven immers draaien om alles aan boord operationeel te houden. Er kan veel milieuvervuiling vermeden worden als de zeeschepen aangesloten worden op het elektriciteitsnet van de wal: de zogenaamde ‘walstroom’. In Vlaanderen is walstroom al goed ingeburgerd voor binnenschepen - binnenvaartschippers kunnen al op meer dan 400 locaties een beroep doen op walstroom – maar de wetgeving liep achter op het gebied van walstroom voor zeeschepen.

Ministers Ben Weyts en Koen Van den Heuvel geven de havens nu een modern kader voor walstroom.

 “Ongeveer de helft van de uitstoot van stikstof, fijn stof en zwavel in de haven gebeurt door de scheepvaart. Door het kader dat we nu creëren kunnen we hier 75% van reduceren. Op termijn zal de totale uitstoot van de haven zo met een derde dalen. Dat komt overeen met de uitstoot van een middelgrote stad in Vlaanderen. Hierdoor zal de luchtkwaliteit in de stad Antwerpen en haar omgeving sterk verbeteren. Ook de CO-2 uitstoot zal gevoelig dalen”, aldus Koen Van den Heuvel.

 De Vlaamse regelgeving wordt geënt op Europese specificaties en normen. Zo werkt Vlaanderen mee aan een uniform Europees systeem voor walstroom. “Reders vinden het op dit moment nog relatief duur om zeeschepen te voorzien met een stekker voor walstroom, maar de investering wordt veel aantrekkelijker als je in heel de EU hetzelfde stopcontact kan gebruiken”, zegt Weyts. “Het gebruik van walstroom zal steeds meer de norm worden. Zo wordt het vanzelf interessanter om te investeren in de walstroominfrastructuur.”

 Er zijn al concrete pistes om het walstroom-aanbod uit te breiden. Zo bekijken ze samen met het Antwerpse Havenbedrijf hoe er nog dit jaar walstroom kan worden aangeboden in het Deurganckdok – het grootste getijdendok ter wereld. Ook in andere havens worden projecten voorbereid, in samenwerking met de rederijen en de operatoren van de verschillende terminals.