In deze vraag ondervraagt Koen de minister over de al of niet vrijstelling van het betalen van onroerende voorheffing voor sommige zorginstellingen. Intussen zijn er uitspraken over van zowel het Hof van Cassatie als het Grondwettelijk Hof. Die uitspraken verschillen van inhoud. Het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof zijn het niet eens over de interpretatie van het begrip zorginstelling.