Koen ondervroeg kersvers minister Lydia Peeters over de woonleningen in Vlaanderen.

(Video onderaan, slechte beeldkwaliteit)

De vastgoedprijzen zijn de laatste twintig jaar sterk gestegen: met 75 procent, zelfs nominaal gecorrigeerd. Ook is er de sterke toename van de uitgeleende bedragen: met ongeveer 5 tot 6 procent per jaar, terwijl de kredietvoorwaarden relatief soepel blijven. De woonkredieten klopten in 2017 af op ongeveer 200 miljard euro, een verdubbeling op nauwelijks tien jaar. Bijna de helft van de leningen gaat boven 80 procent van de waarde van de aankoopprijs. In een derde van de gevallen is dat zelfs boven 90 procent.

Daardoor is het aandeel risicovolle hypothecaire leningen in de portefeuille van de banken de voorbije jaren niet gedaald, wel integendeel. De Nationale Bank lanceerde midden 2017 het idee om leningen met een ‘loan-to-value ratio’ boven de 80% van de aankoopprijs te bemoeilijken. In die gevallen moet er een knipperlicht worden aangestoken. De Nationale Bank pleitte voor strengere regels inzake kapitaalvereisten voor banken die zulke leningen geven. 

Vandaar dus een drietal vragen.

  1. Wat is de huidige status van het voorstel om een verzekeringssysteem op te zetten bij risicovollere leningen?
  2. Klopt de waarschuwing dat vastgoedmarkt in ons land aan een oververhitting gevoelig is?
  3. We hebben de woonfiscaliteit in Vlaanderen vereenvoudigd.  Welke invloed hebben deze maatregelen op de vastgoedprijzen?