Nieuws

1020 proportionele verminderingen van de onroerende voorheffing bij co-ouderschap toegekend

Sinds 1 januari 2023 is een nieuwe regelgeving in voege waarbij de vermindering voor kinderen ten laste in een co-ouderschapsregeling proportioneel kan verdeeld worden tussen beide co-ouders. Voordien werd de vermindering enkel toegekend aan de ouder waar de kinderen gedomicilieerd zijn. In het eerste jaar van deze nieuwe regelgeving zijn er 1020 aanvragen voor de proportionele vermindering toegekend. 

Een vol Studio 100 pop-up theater luistert naar Barack Obama

Het Studio 100 pop-up theater vormde op zondag 17 maart het decor voor de opening van technologie en innovatie festival SuperNova. Met oud-president Barack Obama als gastspreker een uniek gebeuren in Puurs. Zo’n kleine 2000 mensen woonden de keynote ‘An evening with Barack Obama’ bij.

Koen Van den Heuvel gaat voor Federaal Parlement samen met minister Annelies Verlinden

Op 9 juni zijn het verkiezingen voor het Vlaams -, Federaal - en Europees Parlement. Koen Van den Heuvel, Burgemeester van Puurs-Sint-Amands, doet na 20 jaar in het Vlaams Parlement, waarvan 8 jaar fractieleider en één jaar minister, een gooi naar een zitje in het Federaal Parlement. Hij wil zich hier vooral inzetten om mensen meer bestaanszekerheid te bieden: een voldoende hoog loon, goede zorg en sociale zekerheid en een degelijke pensioenen.

Vlaams Parlement zet licht op groen voor ‘bouwshift’

Het instrumentendecreet en het decreet woonreservegebieden, die mee de bouwshift moeten realiseren in Vlaanderen, zijn goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Het instrumentendecreet is tijdens de vorige regeerperiode opgestart. Na extra adviezen van de Raad van State en een taskforce heeft de Vlaamse regering eind februari 2022 opnieuw een akkoord bereikt over beide decreten. De Vlaamse meerderheidspartijen hebben de voorbije maanden de teksten aangepast en ingediend in het Vlaams Parlement. Eerder deze maand heeft de commissie Omgeving zich al gebogen over de twee decreten, woensdag heeft de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het licht op groen gezet.

Is Vlaanderen vóór de zomer klaar voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar?

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot met een destructieve invloed op onze biodiversiteit en de honingbij. Een kordate aanpak dringt zich op. 

Grote verschillen tussen Antwerpse gemeenten voor Vlaamse projectsubsidies

De Vlaamse Regering heeft de voorbije drie jaar ruim 480 miljoen euro gespendeerd aan projectoproepen gericht aan steden en gemeenten. 30% van de middelen vloeit naar provincie Antwerpen. Dit blijkt uit een analyse van Vlaams parlementslid Koen Van den Heuvel (cd&v) nadat hij bij de Vlaamse ministers een overzicht van subsidies heeft opgevraagd.

Vooral centrumsteden genieten van Vlaamse projectoproepen - “Projectportaal maakt projectoproepen toegankelijker”

De Vlaamse Regering heeft de voorbije drie jaar ruim 604 miljoen euro gespendeerd aan projectoproepen gericht aan steden en gemeenten. 40,79% van de projectsubsidies vloeit naar de 13 centrumsteden. Dit blijkt uit een analyse van Vlaams parlementslid Koen Van den Heuvel (cd&v) nadat hij bij de Vlaamse ministers een overzicht van subsidies heeft opgevraagd.

Co-ouders niet langer gediscrimineerd in korting onroerende voorheffing voor kinderen ten laste

De toekenning van de belastingvermindering bij de onroerende voorheffing voor kinderen ten laste zal vanaf januari 2023 rechtvaardiger gebeuren. Dat heeft de Vlaamse regering beslist in het kader van de begroting 2023.  Er komt een forfaitaire Vlaamse korting van 8 euro per kind. In het geval van co-ouderschap kan de ouder waarbij de kinderen niet gedomicilieerd zijn maar wel een deel van tijd de zorg op zich neemt een deel van de korting aanvragen. Koen Van den Heuvel pleit al jaren voor een hervorming. Hij is dan ook tevreden dat er eindelijk een oplossing komt voor ouders met een co-ouderschapsregeling. 

Koen Van den Heuvel pleit voor lokale pilootprojecten om leegstaande (kantoor)gebouwen multifunctioneel en creatief te heroriënteren

Door de coronacrisis en de ‘thuiswerkstimulans’ organiseren bedrijven en overheden hun kantoorruimtes anders. Hierdoor rijst de vraag wat er met de oppervlakten aan bestaande kantoren gaat gebeuren. Koen Van den Heuvel (CD&V) pleitte in de commissie voor Binnenlands Bestuur voor het opzetten van lokale pilootprojecten om met vernieuwende ideeën en inzichten leegstaande gebouwen te heroriënteren. Minister Somers is alvast voor het idee gewonnen en zal dit verder bekijken binnen de schoot van de Vlaamse Regering.

De parkeershift: koop geen parkeer-plek, maar een parkeer-recht

Vlaanderen heeft nood aan slimme parkeernormen