2e plaats Kamer - dit wil Koen voor u realiseren

Koen Van den Heuvel (59) is de dynamische en kordate burgemeester van Puurs-Sint-Amands, dat wij intussen allemaal kennen  van het farmaceutische bedrijf Pfizer, het Pop-Up Theater van Studio 100, waar recent nog de Amerikaanse President Barack Obama op bezoek kwam.

Als parlementslid en fractieleider in het Vlaams Parlement bijt hij zich vast in dossiers rond begroting en fiscaliteit. Als Vlaams minister kenden dossiers rond landbouw en ruimtelijke ordening ook geen geheimen meer. Met evenveel  dossierkennis en enthousiaste gedrevenheid wil hij zich nu in het federale parlement inzetten voor meer bestaanszekerheid voor jong en oud :

Werken moet lonen

Om werken te doen lonen, is een fiscale hervorming broodnodig waardoor iedereen die werkt meer netto overhoudt. Zo zorgen we voor eerlijke belastingen.

Deftige pensioenen

Wie gedurende zijn leven heeft bijgedragen verdient een deftig pensioen. We strijden dat je voor elke gewerkte dag pensioen opbouwt en dat je pensioen hoog genoeg is om actief deel te nemen aan de samenleving. 

Een kas op orde

We beperken de tekorten om de welvaart van toekomstige generaties veilig te stellen. Dit door structurele hervormingen door te voeren en te bekijken of elke uitgave echt nodig is om onze welvaart te verhogen.

Minder stilstand, meer daadkracht!

Minder  palaver, meer oplossingsgericht handelen. Ons land moet opnieuw in beweging komen. Met positieve energie verzet je bergen en hervormen we op een duurzame manier.

Steun Koen op 9 juni! Uw stem is een stem voor uw toekomst, en die van onze kinderen en kleinkinderen.