Nieuws

Vlaams Parlement zet licht op groen voor ‘bouwshift’

Het instrumentendecreet en het decreet woonreservegebieden, die mee de bouwshift moeten realiseren in Vlaanderen, zijn goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Het instrumentendecreet is tijdens de vorige regeerperiode opgestart. Na extra adviezen van de Raad van State en een taskforce heeft de Vlaamse regering eind februari 2022 opnieuw een akkoord bereikt over beide decreten. De Vlaamse meerderheidspartijen hebben de voorbije maanden de teksten aangepast en ingediend in het Vlaams Parlement. Eerder deze maand heeft de commissie Omgeving zich al gebogen over de twee decreten, woensdag heeft de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement het licht op groen gezet.

Masterplan Echo’s van De Schelde in uitvoering

Op 29 juni 2021 keurden we het finale masterplan Echo’s van de Schelde goed. Een mooi, omvattend en ambitieus masterplan dat voor en samen met de inwoners werd opgemaakt. Het masterplan omvat een algemene en volledige toekomstvisie die we met concrete projecten tot leven brengen.

Is Vlaanderen vóór de zomer klaar voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar?

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot met een destructieve invloed op onze biodiversiteit en de honingbij. Een kordate aanpak dringt zich op. 

Grote verschillen tussen Antwerpse gemeenten voor Vlaamse projectsubsidies

De Vlaamse Regering heeft de voorbije drie jaar ruim 480 miljoen euro gespendeerd aan projectoproepen gericht aan steden en gemeenten. 30% van de middelen vloeit naar provincie Antwerpen. Dit blijkt uit een analyse van Vlaams parlementslid Koen Van den Heuvel (cd&v) nadat hij bij de Vlaamse ministers een overzicht van subsidies heeft opgevraagd.

Belastingen dalen, investeringen blijven hoog en begroting positief

De Puurs-Sint-Amandse financiën ogen mooi. Ondanks de moeilijke crisisjaren en in tegenstelling tot vele andere gemeenten blijft onze gemeente financieel gezond. De strategische keuzes die we maken, lonen duidelijk. De gemeente kent een mooi begrotingsoverschot, een hoge autofinancieringsmarge en de investeringsgraad blijft hoog.

Vooral centrumsteden genieten van Vlaamse projectoproepen - “Projectportaal maakt projectoproepen toegankelijker”

De Vlaamse Regering heeft de voorbije drie jaar ruim 604 miljoen euro gespendeerd aan projectoproepen gericht aan steden en gemeenten. 40,79% van de projectsubsidies vloeit naar de 13 centrumsteden. Dit blijkt uit een analyse van Vlaams parlementslid Koen Van den Heuvel (cd&v) nadat hij bij de Vlaamse ministers een overzicht van subsidies heeft opgevraagd.

Co-ouders niet langer gediscrimineerd in korting onroerende voorheffing voor kinderen ten laste

De toekenning van de belastingvermindering bij de onroerende voorheffing voor kinderen ten laste zal vanaf januari 2023 rechtvaardiger gebeuren. Dat heeft de Vlaamse regering beslist in het kader van de begroting 2023.  Er komt een forfaitaire Vlaamse korting van 8 euro per kind. In het geval van co-ouderschap kan de ouder waarbij de kinderen niet gedomicilieerd zijn maar wel een deel van tijd de zorg op zich neemt een deel van de korting aanvragen. Koen Van den Heuvel pleit al jaren voor een hervorming. Hij is dan ook tevreden dat er eindelijk een oplossing komt voor ouders met een co-ouderschapsregeling. 

Koen Van den Heuvel blijft ijveren voor oplossing knooppunt A12-N16

Er moet een oplossing komen voor het kruispunt A12-N16! Zowel qua verkeersdoorstroming als verkeersveiligheid zijn er nog heel wat efficiëntiewinsten te boeken.

Treinverbinding Mechelen – Sint-Niklaas blijft

Midden september deed een gerucht de ronde dat Infrabel spoorlijn 54 Mechelen – Sint-Niklaas, met een halte in station Puurs, wou afschaffen. Dit nieuws zorgde voor heel wat opschudding en is uiteraard onaanvaardbaar!

Koen Van den Heuvel pleit voor lokale pilootprojecten om leegstaande (kantoor)gebouwen multifunctioneel en creatief te heroriënteren

Door de coronacrisis en de ‘thuiswerkstimulans’ organiseren bedrijven en overheden hun kantoorruimtes anders. Hierdoor rijst de vraag wat er met de oppervlakten aan bestaande kantoren gaat gebeuren. Koen Van den Heuvel (CD&V) pleitte in de commissie voor Binnenlands Bestuur voor het opzetten van lokale pilootprojecten om met vernieuwende ideeën en inzichten leegstaande gebouwen te heroriënteren. Minister Somers is alvast voor het idee gewonnen en zal dit verder bekijken binnen de schoot van de Vlaamse Regering.