Nieuws

De ‘Stichting Zoniënwoud’ is realiteit. Deze Stichting heeft als belangrijkste doelstelling te werken aan de bescherming van de…

Lees meer

Minister van Landbouw Koen Van den Heuvel zal bijkomende maatregelen nemen om de liquiditeitspositie van de fruitbedrijven te…

Lees meer

Steun voor 12 lokale initiatieven die landschap en natuur versterken  Vlaams minister Koen Van den Heuvel maakt 73.462 euro vrij…

Lees meer

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koen Van Den Heuvel heeft een natuurinrichtingsproject voor het Vijvercomplex…

Lees meer

Minister van Natuur Koen Van den Heuvel wenst het budget om natuurgebieden aan te kopen eenmalig te verhogen met 2.5 miljoen…

Lees meer

Vlaamse regering investeert in bijkomend natuur- en landschapsherstel in de Merode en rust extra onthaalzones uit. Het…

Lees meer

De berichtgeving dat de helft van de gekapte bomen niet wordt heraangeplant is pertinent onjuist. In de periode 2013-2018 werd…

Lees meer

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel heeft de Vlaamse Regering ingestemd met het…

Lees meer

Op voorstel van Vlaams Minister Koen Van den Heuvel heeft de Vlaamse Regering vandaag het actieplan droogte en wateroverlast…

Lees meer

Waals minister René Collin heeft vandaag een ministerieel besluit ondertekend waarbij een gedeelte van de bosgebieden die…

Lees meer

Vandaag vond een overleg plaats tussen Vlaams Minister van Landbouw, Natuur en Omgeving Koen Van den Heuvel en zijn federale en…

Lees meer

Minister Koen Van den Heuvel had vandaag een topoverleg met Europees Commissaris voor Landbouw Hogan. De minister bepleitte de…

Lees meer